Praktijkinformatie

Wachtkamer dokter Perquin

Spreekuren

Telefonisch kunt u ons op de algemene lijn bereiken van 08.00 – 12.00 uur en van 15.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de woens­dag­middag. Het algemene telefoonnummer is 0475 – 53 73 73. Bij levensgevaar belt u 112

Spreekuur

Op werkdagen zijn er spreekuren op afspraak. Een consult duurt 15 minuten, waarin 1 probleem/klacht besproken kan worden. Heeft u meer vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan door aan de assistente bij het maken van de afspraak.
.

No-show tarief

Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet of niet tijdig afzeggen van uw afspraak brengen wij de geplande tijd bij u in rekening.

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Indien u 2 keer uw afspraak mist bij de POH-GGZ wordt er geen nieuwe afspraak meer voor u ingepland bij haar.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen e.d. kunt u de huisarts ook telefonisch spreken. De assistente spreekt dan met u af wanneer de huisarts u terugbelt. U belt tussen 08.00 en 11.30 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan terug op de afgesproken tijd.
.
Uitslagen

U kunt uw uitslagen altijd inzien op het portaal. Indien u dit nog niet actief heeft, neem dan contact op met de assistente om het portaal te activeren.

Uitslagen van een röntgenfoto, echo of MRI worden altijd door de huisarts telefonisch aan u doorgegeven. U hoeft hier zelf niet voor te bellen.

EHBO & Spoedgevallen

Voor dringende hulp (denk aan EHBO, wonden, letsels) kunt u tijdens openingsuren (tussen 8.00 en 17.00 uur) altijd direct terecht in de praktijk. Het is verstandig van te voren even te bellen zodat we voor u klaar staan. Bel: 0475 – 537 000.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Hiervoor belt u tussen 08.00 en 11.30 uur. De huisarts legt alleen aangevraagde visites af.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner somatiek.
.
In deze praktijk zijn Lisa van den Kroonenberg en Monica Masolijn werkzaam als praktijkondersteuner somatiek. Zij werken ter ondersteuning en onder supervisie van de huisarts. Zij begeleiden patiënten met suiker­ziekte (diabetes), longziekten, hart en vaat­ziekten, stoppen met roken, ouderen­zorg en palliatieve zorg.
.
Praktijkondersteuner GGZ
.
Daarnaast is er in de praktijk een praktijk­ondersteuner geestelijke gezondheidszorg, mevrouw Louise Huisman. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. depressie, trauma, angst, rouw­pro­blemen) kan de huisarts een beroep op haar doen.


Praktijkondersteuner Jeugd

Vanaf augustus 2022 is Vera Graus werkzaam in de praktijk als POH-jeugd.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of heeft u vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind. Of heb je als jongere zelf vragen omdat je even niet zo lekker in je vel zit of tegen andere problemen aanloopt, dan kunt u een afspraak maken bij Vera.

Vera is gedragswetenschapper van beroep en praktijkondersteuner Jeugd in deze huisartsenpraktijk. Zij is elke woensdag vanaf 08:30 tot 11:30 uur aanwezig in de praktijk.

Als praktijkondersteuner Jeugd denk ze graag mee over vragen, zoals gedragsproblemen, emotionele en/of lichamelijke problemen.

Een afspraak maken? Dat kan via de huisarts. Daarna wordt samen bekeken hoe zij u kan helpen.

Wratten spreekuur

Iedere woensdagmiddag is er een wrattenspreekuur van 16.00 -16.30 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Praktische informatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur. Tussen 12.00 – 15.00 uur zijn wij alléén voor spoedgevallen bereikbaar. Telefonisch kunt u ons op de algemene lijn bereiken van 08.00 – 12.00 uur en van 15.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de woens­dag­middag. De praktijk is op woensdagmiddag vanaf 12.00 uur alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Herhaalrecepten

Recepten die u op werkdagen voor 11.30 uur bestelt, geven wij diezelfde dag nog door aan de apo­theek. Dankzij een veranderde werkwijze van de apotheek kunnen wij géén termijn meer aangeven waarop de recepten klaarliggen of bezorgd worden.

Inschrijven in praktijk

Wanneer kunt u zich inschrijven?
In het kader van gezinshereniging (partner of kind van een reeds bij ons ingeschreven persoon).

Nieuwe inwoners van Sint Odiliënberg (postcode 6077) en directe omgeving(Melick, postcodegebied 6074 en Posterholt, postcodegebied 6061) kunnen zich altijd inschrijven. Woont u buiten deze postcodegebieden en u wilt zich bij ons laten inschrijven, neem dan contact op met de praktijk.

Indien u na toestemming zich kunt laten inschrijven in onze praktijk verzoeken we u om de volgende zaken te regelen:
.
Opzeggen als patiënt bij uw vorige huisarts
Het medisch dossier bij uw vorige huisarts opvragen en laten opsturen aan de praktijk.
U kunt zich inschrijven door op onderstaande link te klikken en het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren of op te sturen naar Huisartsenpraktijk Perquin, Kapittellaan 31, 6077 BK Sint Odiliënberg. Wij verzoeken u tevens om ons kenbaar te maken of uw medische gegevens met andere zorgaanbieders gedeeld mogen worden. Vult u daarom tevens het toestemmingsformulier in, ook als u geen toestemming geeft! Stuur dit formulier mee met het inschrijfformulier! Heeft u vragen, twijfelt u of u zich kan laten inschrijven, belt u dan met de praktijk op nummer 0475 – 53 73 73 (keuze 3).
.
Inschrijfformulier
Toestemmingsformulier
.
Inschrijving in de praktijk als vaste patiënt betekent dat u abonnementstarieven vooraf per kwartaal verschuldigd bent, ook als u geen gebruik maakt van onze diensten in die periode. Deze tarieven worden door de basisverzekering vergoed en vallen niet onder uw eigen risico.

Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat instanties om een medische verklaring vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven. De huisarts handelt hierbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor huisartsen, heeft opgesteld.
.
Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen, of door hun medisch adviseur de informatie laten opvragen bij uw huisarts met uw toestemming.U kunt zelf ook een afspraak maken bij een andere huisarts die als niet behandelend arts wel verklaringen af kan geven.
.
Op de praktijk is een folder beschikbaar met verdere uitleg. Deze weigering medische verklaring kunt u hier ook downloaden. U kunt deze eventueel meesturen naar de vragende instantie.
.
We adviseren scholieren van scholen uit België en werknemers die in België werken contact op te nemen met de praktijk indien zij een verklaring nodig hebben voor werkgever of school.

Gegevensuitwisseling & LSP

In onze praktijk zijn de werkafspraken t.a.v. overdracht van gegevens, informatie en dossiers op een meer protocollaire wijze afgesproken en vastgelegd. Dit om de privacy van onze patiënten te beschermen en te respecteren.
.
Deze werkafspraken zijn gebaseerd op de wettelijke rechten en plichten die van toepassing zijn op de privacywetgeving in Nederland, de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de voorschriften van de KNMG( Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).
.
Ook informatie over een gezins- of familielid wordt volgens een strikte werkwijze wel of niet verstrekt.
.
Verstrekken van medische en persoonlijke gegevens
.
Huisartsenpraktijk Perquin geeft geen medische gegevens van u aan derden, tenzij het gaat om (para)medische behandelaars en de informatieverstrekking kennelijk in uw belang is. Aan niet medici (advocaten, werkgevers etc.) wordt geen informatie verstrekt, ook niet op uw verzoek. Wel kunt u altijd een uitdraai uit (een deel van uw dossier) vragen en die ter beschikking stellen aan de personen die u in wilt lichten over uw medische situatie. Hiermee samenhangend verschaft de huisartsenpraktijk ook geen verklaringen ten behoeve van reisannuleringen, gemiste examens, werkverzuim, sportschool enzovoort. Dit komt voort uit een gedragsregel voor artsen opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (weigeringsbriefje KNMG). Als iemand u om een verklaring van uw huisarts vraagt, kunt u naar deze gedragsregel verwijzen.
Ouders hebben in principe het recht geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van hun kind(eren). Dit geldt tot de leeftijd van 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar moeten het zelf goed vinden dat er informatie aan de ouders gegeven wordt. Wanneer ouders gescheiden zijn en zij beiden het wettelijk gezag over hun kind(eren) hebben, hebben zij in principe beiden recht op informatie over zaken die de gezondheid van hun kind(eren) betreft. Huisartsenpraktijk Perquin acht het de verantwoordelijkheid van de ouder die het kind bij het bezoek aan de praktijk begeleid om de andere ouder te informeren.
Bovenstaande brengt met zich mee dat gezinsleden en anderen alleen uitslagen ed. kunnen opvragen als er door de betrokkene zelf van tevoren toestemming voor gegeven is.
.
ELEKTRONISCH DOSSIER / LSP
.
Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat de informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. De apotheker legt vast welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.
.
Het kan nodig zijn dat u genoodzaakt bent een vreemde arts te bezoeken, bijvoorbeeld op de huisartsenpost of op een eerste hulp. Via de zorginfrastructuur is het dan mogelijk dat de vreemde arts een (beperkt) deel van uw medische gegevens kan inzien. Hierdoor kan deze dokter u beter helpen. Voordat wij uw medische gegevens electronisch mogen uitwisselen met andere zorgverleners is uw toestemming noodzakelijk. Op de site www.ikgeeftoestemming.nl treft u hier meer informatie over aan. Daarnaast kunt u via de site ook uw toestemming doorgeven.
.
Voor elke medisch dossier, dus ook voor elke zorgverlener is aparte toestemming nodig. Het kan dus voorkomen dat u om uw toestemming gevraagd wordt door meerdere zorgverleners.
.
Daarnaast is het geven van uw toestemming ook mogelijk via het invullen van een toestemmingsformulier en lever dit in bij de praktijk. Download toestemmingsformulier
.
Wij danken u voor uw medewerking.

Urine onderzoek & opvangen van urine

Stel u moet vaak plassen of in ieder geval vaker dan u gewend bent. U heeft pijn bij het plassen of vlak na het plassen en de urine ziet er anders uit of ruikt anders. Het kan dan zijn dat u een blaasontsteking heeft.
.
Als u voor 10 uur een schoon potje met urine aan de balie bij de assistente inlevert, dan kan zij na uitvragen van uw klachten uw urine onderzoeken.
.
Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de eerste ochtendurine nodig, de zogenaamde ‘midstream’ urine.
Potjes zijn verkrijgbaar bij de assistente.
Kunt u niet gelijk naar de praktijk komen, bewaar dan de urine in de koelkast!
Opvangen van ‘midstream’ urine
.
Was vooraf de schaamstreek met een washandje met water.
Plas eerst even een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in een schoon urinepotje door dit in de plasstraal te houden.
Houd hierbij de schaamlippen gespreid of trek de voorhuid terug om verontreiniging met bacteriën te voorkomen.
Sluit daarna het potje goed af met de deksel.
Noteer vervolgens uw naam en geboortedatum op het potje!
Kunt u niet gelijk naar de praktijk komen, bewaar dan de urine in de koelkast.
Belangrijke punten: Schoon potje gebruiken, dit hoeft niet helemaal vol, hygiëne vooraf aan de opvang van de urine, schone straal ‘midstream’ opvangen, ochtendurine, goed uitplassen na het opvangen van de urine en koel bewaren .

Spreekkamer Huisarts Roerdalen
Spreekkamer Huisarts Roerdalen

Avond-, nacht-, en weekenddienst

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u zich voor spoedeisende zaken wenden tot de spoedpost Roermond.
.
De spoedpost is alleen bedoeld voor medische hulp die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.
.
De post bevindt zich in het Laurentius ziekenhuis Roermond.
.
U wordt verzocht eerst te bellen en de verzekeringsgegevens bij de hand te houden.
.
Spoedpost Roermond
Nassaustraat 79
6043 EB Roermond
.
Tel: 0475 – 771 771

Dokterassistente

De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk goed verloopt.
.
Triage

Wanneer u belt om een afspraak te maken of om een visite aan te vragen, zal de assistente u een aantal medische vragen stellen. Dit wordt “triage” genoemd. Het doel is om vast te stellen binnen welke termijn u gezien moet worden en om de duur van het consult in te kunnen schatten. Hierdoor kunnen de spreekuren beter ingepland worden, waardoor de wachttijd terugloopt.
.
Urineonderzoek
Levert u ochtendurine voor controle op blaasontsteking of zwangerschap voor 11.00 uur in dan kan u na 15. 30 uur bellen voor de uitslag (uitgezonderd woensdagmiddag).

Verrichtingen dokterassistente

De assistentes zijn ook opgeleid om onderstaande medische handelingen te verrichten:

 • Bloeddruk meten
 • Bloed prikken
 • ECG maken
 • Hechtingen verwijderen
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Stikstofbehandeling (wratten)
 • Uitstrijkjes maken
 • Urine onderzoek
 • Wondverzorging
 • Zwachtelen

Ook de assistentes werken op afspraak!

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

Wat moet u doen?

Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms vier maanden duren. Vul daarom ruim van tevoren uw Gezondheidsverklaring in om op tijd uw rijbewijs te kunnen halen of verlengen.
.
Vul de Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U logt in met DigiD en de extra controle via sms. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle? Vraag die dan eerst aan op www.digid.nl. U kunt ook de Gezondheidsverklaring op papier invullen. U kunt deze bij uw gemeente afhalen.
.
De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Na het indienen/versturen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht van het CBR. U ontvangt dan het keuringsverslag voor de arts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen.
.
Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij de huisarts. Neem uw bericht met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het keuringsverslag en eventuele andere formulieren in.
.
Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen behandelend specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met het keuringsverslag.

Stuur alle gevraagde informatie naar: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.

Het CBR beoordeelt alle informatie. Via Mijn CBR ontvangt u binnen vier weken bericht over uw Gezondheidsverklaring.

Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. U ontvangt dan van ons een verwijsbrief. Hierin staat wat u moet doen. De verwijzing sturen we ook aan de specialist, samen met het keuringsverslag en eventuele aanvullende informatie die nodig is voor de keuring.
De specialist onderzoekt u en stuurt een rapport naar het CBR. Hierin geeft hij advies of u gezond genoeg bent om te rijden.

Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest.

No-show

No-show tarief

Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet of niet tijdig afzeggen van uw afspraak brengen wij de geplande tijd bij u in rekening.

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

No show dokter Perquin
Een klacht? SKGE

Hebt u een klacht?

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.
.
Perquin klachtenformulier

Translate »
Call Now Button